Uniek Concept

Constructam Service vindt een goed contact met de opdrachtgever belangrijk. Daarom zal elk project, hoe klein of hoe groot ook, beginnen met een gezamenlijke inspectie van de caravan. Hierna geeft Constructam  Service een advies over de werkzaamheden waarbij vanzelfsprekend rekening gehouden wordt met de wensen van de opdrachtgever.

Wat het werken met Constructam Service bijzonder maakt, is dat de opdrachtgever zelf kan bepalen welke werkzaamheden hij zelf wil doen en welke door Constructam Service worden gedaan. Alles tussen alleen een advies en het uitvoeren van de al het werk is mogelijk. Als duidelijk is wie wat gaat doen, worden een inschatting van de kosten en een planning gemaakt.

.